ביל בול
מנהגו של ביל משכבר הימים בתרגילי כפל
לבצע את החלק הכפלי - בול!
אך משמגיעה שעת החיבור - בילבול!
אז ביל מחבר את כל הספרות שבעמודה,
כולל ספרות המספרים הנכפלים.
לדוגמא: כך מבצע ביל את זה התרגיל:
8 7 3
x
2 1 4
6 5 7
8 7 3
2 1 5 1
6 2 5 6 5 1

בתרגיל הכפל הבא ביל - טעה כרגיל.
נסה אתה לשחזר התרגיל.
x
7 8 8
בדיקה זו בודקת רק את אחת האפשרויות לפתרון.