מי הגדול?
4573101137 = 45454545

באגף השמאלי נפלו סמני הכפל.
השלם ומקם את סימני הכפל הנושרים, כך שהמכפלה משמאל תהיה שווה למספר שמימין.