מי הגדול?
קוטמים את ראשו של משולש כמתואר בציור.
מצא את מרכז הכובד שלו מבלי להשלים את המשולש (מרכז הכובד הוא מקום מפגש התיכונים).