דכולה בה ...
בתרגיל כפל זה משתתפות כל עשר הספרות השלם אותו:
       

7

2

   

x