מזל דגים
אמנון חזר לביתו מדוכא לאחר חופשה בת יותר משבוע ימים אותה ניצל לתחביבו משכבר הימים - דיג.
שאלה אותו רעיתו דניס: "אמנון, למה נפלו פניך?"
השיב לה אמנון: "לא האיר לי המזל פניו".
דניס: "ודאי לא כל הימים היו גרועים!"
אמנון: "היו לי ימים מוצלחים יותר ומוצלחים פחות - ימים וורדים בהם דגתי 9 דגים, ימים אפורים בהם דגתי 7 דגים, וימים שחורים בהם דגתי 5 דגים."
דניס: "אם כן,כמה ימים שחורים היו לך בסך הכל?"
אמנון: "זאת לא אומר לך, רק רמז אתן, בסה"כ דגתי 53 דגים."

כמה ימים שחורים עברו על אמנון?


תשובה: