חזקה על העצרת
מהי החזקה הגבוהה ביותר של 2, המחלקת את !1000?

תשובה: