בן או בת?!

אם טל הוא בן אזי טל צעיר משרון.
אם לטל מלאו בדיוק 13 שנים, אז טל היא בת.
אם טל אינו בן 13 אזי טל לפחות בן גילו של שרון.
האם טל בת או בן?