משימה אפילה
בחדר חשוך שני שקים. בכל אחד מהם ארבעה כדורים אדומים, ארבעה כחולים וארבעה צהובים.
עלי להעביר כדורים משק א' לשק ב', כך שיהיה מובטח שהעברתי לפחות שני כדורים שווי צבע, ולפחות שניים שוני צבע. בשלב השני עלי להעביר כדורים משק ב' לשק א', כך שבסופו של התהליך יהיו בשק א' לפחות שלושה כדורים מכל צבע.
כמה כדורים לכל היותר אוכל להשאיר בשק ב' באופן שאהיה בטוח שהשלמתי את המשימה בהצלחה?תשובה: