אבירי השולחן העגול


סביב שולחן עגול יושבים 18 אנשים. חלקם אבירים וחלקם נוכלים, האבירים אומרים תמיד אמת, אלא אם כן הם טועים והנוכלים תמיד משקרים.
כל אחד מהיושבים סביב השולחן טוען שהוא יושב בין אביר לבין נוכל.

א. בהנחה שאיש מן האבירים לא טעה, כמה אבירים סביב השולחן?


תשובה:   

ב. לאחר מעשה התברר ששניים מהאבירים טעו כשטענו את הטענה הנ"ל. כמה אבירים, אם כן, סביב השולחן?

תשובה: