אי הזיקיות
על אי בודד נמצאות 13 זיקיות כחולות, 15 זיקיות אדומות ו-17 זיקיות ירוקות. פעם שנפגשות שתי זיקיות בעלות צבעים שונים הן משנות את צבען לצבע הנותר (למשל: זיקית כחולה וזיקית ירוקה הופכות לזיקיות אדומות).
האם ייתכן שבשלב מסוים כל הזיקיות תהיינה באותו הצבע ?

(ע"פ הצעתו של אלכס קופרמן)