1:0 (מהו היחס?)

מצא מילה בת שלוש אותיות אשר לה אות אחת משותפת ובאותו מקום בדיוק, עם כל אחת משלוש המילים הבאות:
אחת אפס יפת


תשובה: