הצבע ארגמן
פענחו את הצופן שבספרות שלפניכם
הערה: הספרה 5 צבועה בארגמן, לא באדום!תשובה: