תלבושת [לא] אחידה
האדונים אדמוני, כחלוני, וירקונינרגשים. הם מתלבשים לקראת המסיבהבבית צבעוני.
ברשותם 3 חולצות. צבעיהן ,כמובן, אדום כחול וירוק.
גם 3 עניבות... ניחשתם נכונה... באותם צבעים.
כדי להגביר את האחווה והצבעוניות סיכמו שאיש לא ילבש פריט בצבע שמו, וכל אחד ילבש חולצה ועניבה שצבעיהן שונים זה מזה.

אם אדמוני בחר בחולצה הכחולה, איזו עניבה לבש כחלוני?