סוס ורוכבו רמה בים
הבט ימין ושמאל והחל לדלג מן האות המסומנת בצעדי פרש, רכב בים האותיות ונסה לזהות את הכתוב. נס אם תצליח!!!

ל ת נ ש י ה מ
מ ר מ ב י י מ
ו ה י ה ו י ש
א ו כ מ ב ה י
מ כ ל ב ל ל מ
מ ו י מ מ נ ו
ה ח ש ב מ ה א