שיח ריבועים
ריבוע 4 נעץ קדקודו במרכז ריבוע 3.
שח לו 3: אתה גוזל משטח מחייתי.
ענה לו 4: סליחה על הפלישה
את קדקודי אמנם לא אסלק ממרכזך,
אבל הזווית מצידי גמישה,
אותה אשנה לפי הדרישה,
כדי לצמצם את נזק הגזילה.
אמר לו 3: פלישה! משחית! תבערה להצית!
זה קנסך - חשב את הזווית.