ברור כשמש
שתי נשים זקנות יצאו עם זריחה והלכו במהירות קבועה זו לקראת זו.
האחת צעדה מ-A ל-B והאחרת מ-B ל-A.
הן נפגשו ב-12:00 בצהריים, והמשיכו ללא הפסקה.
האחת הגיעה ל-B ב-16:00 והאחרת הגיעה ל-A ב-21:00 בערב.
באיזו שעה זרחה השמש?

     :