איזון חרוטי
במה תוכל לאזן את ארבעת החרוטים במאזניים אלה?


         
 

       
 

             
   


               
    ?  
כמה ?     כמה ?     כמה ?     כמה ?