אחיזת עיניים


שנת 2050,
בתחנת הרובוטים הממוחשבת מנסים לפתור את בעיית היקום - צפיפות אוכלוסין.
העולם הפך להיות קטן מדי למיליארדי האנשים החיים בו, והמחשבים עובדים בלא הפוגה בחיפוש אחר הנוסחה הגואלת:
כיצד חוסכים מקום. מטרת השנה היא "מעט המכיל את המרובה."
מחדר הפיקוד נשמע צפצוף דרמטי.
המחשב החדש 000086 פלט את התרשים המפתיע הבא המתיימר לשחרר אותנו ממגבלות המקום.

בתרשים מתוארים שני מלבנים בממדים 13 x 5.
המלבן הראשון מחולק לחמישה תחומים A, B, C, D, E אותם תחומים בדיוק נמצאים גם במלבן השני,אך הפלא ופלא: המשבצת השחורה בשרטוט מיותרות!
במילים אחרות, שטח של 65 יחידות הצלחנו לדחוס בעזרת התוכנה המיוחדת ל-64 משבצות.
זוהי פריצת דרך ממשית שמשפיעה מיידית על מניות הקרקעות בבורסות העולם…