מגלה טפח ומכסה תפוחיים
מעשה ותיק
עם ניחוח עתיק
אשר מכבר לו ארע
בשוק העיירה
עניין של שתי עסקאות פשוטות
ואתם גלו נא מה קרה לפרוטות!
פריידל וקריינדל מכרו תפוחים בשוק. האחת שני תפוחים בפרוטה, והאחרת - שלושה תפוחים ב-2 פרוטות. לכל אחת מהן היו 30 תפוחים. כדי להגביר את האחווה ולחסל את התחרות ביניהן, החליטו למכור את התפוחים יחדיו - חמישה תפוחים ב-3 פרוטות. כך בסיכומו של היום, היה סלן ריק, כל 60 התפוחים נמכרו, והרווח היה 36 פרוטות. חשבון פשוט אך מפתיע שעשו השתיים, גילה להן שהרוויחו מאחוות האחיות: לו הייתה כל אחת מהן מוכרת את תפוחיה בעצמה, הייתה פריידל מרוויחה 15 פרוטות, וקריינדל 20 פרוטות!
בעברו השני של השוק, צפו בעסקה המוצלחת ליבא וציפא. גם להן היו שני דוכנים סמוכים, ולכל אחת באמתחתה, 30 תפוחים עסיסיים. מחיריהם ההתחלתיים היו נמוכים יותר: ליבא גבתה פרוטה אחת תמורת שני תפוחים, וציפא פרוטה אחד תמורת שלושה תפוחים. עמדו השתיים, צירפו בשמחה את התפוחים לאמתחת אחת, ומכרו 5 תפוחים בשתי פרוטות. בסיומו של היום הייתה אמתחתן ריקה, ובכיסן 24 פרוטות.
רגע, מה הולך פה? הזדעקה ליבא, זהו שוד לאור יום! לו הייתי מוכרת את תפוחיי בעצמי, הייתי מרוויחה 15 פרוטות, ואת ציפא, היית משלשלת לכיס סינורך 10 פרוטות תמימות!
היכן הפרוטה האבודה? האם באמתחתן של פריידל וקריינדל?
ויגעש השוק ותהום העיירה
מה פה קרה? מה אירע?
וליבא מעמקי ליבה קראה:
דין פרוטה כדין מאה!