גלגלי גליליאו גל גלהו!
סיבובים כידוע - אם אתה מהרהר
עלולים לך את הראש לסחרר,
ועובדות בסיסיות שמול עיניך ערוכות
פתאום משתבשות ופשוט מופרכות!
קח למשל "עץ או פלי" שתי מטבעות שוות
של עשרה שקלים (להדגמה הן טובות…)
הנח אותן ישירות על השולחן,
והפלא הנה ערוך ומוכן:
מטבע אחת על מקומה היא ניצבת
והשנייה סביב הראשונה כמשיקה מסתובבת
ולאחר חצי סיבוב כשבודקים את המצב
מצפים, כמובן, שה-"10" על ראשו יוצב.
(שתי המטבעות כפי שהצהרנו הרי תאומות זהות הן לגמרי…)
אך אם תתבונן ותבדוק מה קרה
תראה שהמטבע שהסתובבה - ישרה

חכה נא - עוד לא סיימנו עם סיבובים
פלא נוסף לך אנו חבים.
קח נא עתה רק מטבע אחת
(שוב עשרה שקלים - אל תפחת!)
ועכשיו - אם פרדוכסים אתה חובב
אותה על פני ציר ישר בזהירות סובב
ולאחר שסיבוב אחד בדיוק תגמור
מה האורך שנקבע על הציר? - נא אמור!

מצד אחד הוא שווה בדיוק להיקף המטבע
המסתובב האמור,
אך באותו פרק זמן מוכרחים להודות
(גם אלה המקפידים על דיוק מדידות…)
השלים סיבוב שלם גם המעגל הפנימי
על פני ציר אחר, לכאורה דמיוני.
שני הקטעים שהתקבלו באורכם זהים
ראה הדוגמה - בברור זאת רואים…
ואז אתה מגיע - פשוט אין ברירה-
למסקנה הנחרצת והמאד מוזרה!
שני המעגלים שווים בהיקפם.
סתירה בנתונים - מי זייפם?
זה הפרדוקס ירושת גלילאו מה מסתתר פה? גל גלה!