זנון הטרדן הקדמון
פרוש' עמוס ארליך
סיפור אכילס הופיע, בגרסה מעובדת ומצויירת, בעמוד האחרון של גיליון 2 של אלף אפס.
נחזור עליו בגרסה יותר קרובה לזו של הפילוסוף היווני זנון, ואחר כך נתיר את הפרדוכס.
והרי הסיפור:
צב שמהירות הליכתו הוא עשירית ממהירות הריצה של אכילס, מזמין את אכילס לתחרות ריצה. אכילס מציע, ברוב נדיבות, שנקודת הזינוק שלו תהיה אחרי נקודת הזינוק של הצב, במרחק שאותו יכול אכילס לרוץ בדקה אחת.
אם כך אומר זנון לעולם לא ישיג אכילס את הצב. דקה מתחילת התחרות יהיה אכילס בנקודת הזינוק של הצב, אך אז יהיה הצב לפניו בעשירית המרחק המקורי. בעשירית הדקה יגמא אכילס מרחק זה, ויראה את הצב לפניו במאית המרחק המקורי.
טוב, אומר אכילס, עוד מאית דקה אהיה שם. וכשהוא מגיע לשם עדין הצב לפניו (באלפית המרחק המקורי). אבל אלפית דקה נוספת לא תעזור וגם לא 1/10000 הדקה שתבוא אחריה, וכך הלאה.
לעולם, אומר זנון, יקדים הצב את אכילס.